Tvoříme goodwill

goodwill

Management Consulting

Tvoříme Goodwill

Goodwill je magické slovo, se kterým se jistě již někdy setkal každý. Existuje mnoho definic, jednoduše však lze říci, že goodwill představuje rozdíl mezi účetní hodnotou a tržní hodnotou podniku, tedy jakousi "nadhodnotu", kterou je trh ochoten za firmu zaplatit nad rámec ceny stanovené běžnými oceňovacími technikami finančních výkazů.

Jedná se o nehmotné aktivum podniku a tvoří jej především silná značka, dobrá pověst podniku, dobré vztahy se zákazníky, zaměstnanci, obchodními partnery či akcionáři (tedy "produkty" kvalitního marketingu), dále pak patenty a specifické výrobní technologické postupy, které vznikly v důsledku vlastních inovativních snah podniku. V neposlední řadě goodwill také odráží pozici na trhu, kterou si podnik vydobyl jako výsledek kombinace všech předchozích atributů.

Ve své podstatě je goodwill hlavním cílem veškerého podnikatelského snažení. Již Peter Drucker, uznávaný filozof 20. století, který je považován za zakladatele moderního managementu, pravil: "Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Jeho slova v sobě stále nesou velikou pravdu, neboť především inovace jsou předpokladem dlouhodobého růstu. A pouze ve spojení s kvalitním a konzistentním marketingem (tedy uměním "dobře je prodat") se pak stávají zárukou toho, že je společnost imunní vůči nepříznivým vlivům vnějšího okolí a má schopnost prosperovat i v dobách nepříznivého hospodářského vývoje. Z uvedeného vyplývá, že goodwill je nejcennější aktivum, které každá firma může mít a které ji činí jedinečnou.

Goodwill (inovace + marketing) je to, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, silné od slabých, vítěze od poražených. Inovace jsou Vaší doménou, marketing zase doménou HPCG. 

Navigace