Tvoříme goodwill

les

Poptávka

KLIENTSKÝ BRIEF HPCG

Kontaktní údaje

Předmět spolupráce

Chceme:

sdělit
přesvědčit
posílit
změnit
nabídnout
získat

Co:

nový produkt / značku
konkurenční výhodu
image
vztahy
nové vlastnosti starého produktu / značky
povědomí

Komu:

spotřebitelům
distributorům
zaměstnancům
akcionářům
obchodním partnerům
dodavatelům

Kde:

Cíl(e) spolupráce

Od kampaně očekáváme:

zvýšení tržního podílu
uvedení nového produktu / značky na trh
rebranding produktu / značky
vysvětlení nových / technologických vlastností produktu
podopření specifické vlastnosti
zvýšení tržeb
změnu image produktu / firmy
upevnění vztahů s investory
budování povědomí o značce / firmě
zvýšení loyality zákazníků / zaměstnanců

Harmonogram spolupráce

datum zahájení spolupráce / kampaně:

datum ukončení spolupráce / kampaně:

Rozpočet

Vyplnil

Napište prosím číslo dva: