Tvoříme goodwill

KOMENTÁŘ: „Nové“ logo ČT

01/10/2012

Od 1. října 2012 se divákům ČT na prvním a druhém programu představí nové logo. Je to dobrý krok pro posilování značky České televize? Na tuto otázku se pokusí odpovědět Petr Hlavatý, zakladatel a konzultant HPCG.

Dle oficiálních informací České televize by se postupně měla sjednotit CI (korporátní grafická podoba) všech kanálů tak, aby místo dosavadní číslice dostal každý do rohu obrazovky i značku ČT. Celá vizuální proměna skončí na jaře příštího roku. 

Není to tak dávno, konkrétně pět roků nazpět, kdy ČT slavnostně představila „svůj“ vizuál v podobě barevně odlišených číslic pod čarou, symbolizující jednotlivé kanály. Dovolím si malou impertinenci, že podobnost s TV France je jistě jen náhodná. V době zavedení se názory grafiků, marketérů i veřejnosti poměrně různily a dalo by se říci, že rozdělily příznivce od odpůrců v poměru jedna ku jedné. Za těch několik let si však diváci a obchodní partneři (tuzemští i mezinárodní) na daný styl zvykli a ať již nebyl nikterak převratný, byl alespoň etablovaný a zažitý.

Světe, div se, přesně rok po jmenování nového GŘ se opět mění grafická podoba. Nejpřiléhavěji ji lze komentovat slovy samotného ředitele dříve komerční a nyní veřejnoprávní televize: "Je to snad jediná televize v Evropě, která to takhle dělá.“ (Uvedl Dvořák k předchozímu vizuálnímu stylu České televize.)

Nové logo bude mít červeno-modrou barvu a má se svým designem podobat tomu z roku 1963. Podle televize by mělo sjednotit celkovou podobu značky. "Diváci konečně na obrazovce v levém horním rohu najdou logo České televize, a potom se samozřejmě změní grafické předěly," dále uvedl  generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Novou grafiku i styl písma navrhlo Studio Najbrt. Podle designérů by divák změnu neměl v podstatě poznat. Grafický vizuál má evokovat částečně původní logo z roku 63, bohužel někdo „zapomněl“ na diakritiku (tedy háček nad Č) a u stylizovaného písmene T chybí stará známá horní část písmenka. Dále má logo údajně evokovat televizní obrazovku, ale autor měl asi na mysli tu z roku 1960, která měla jak se patří zaoblené rohy a velmi malou úhlopříčku obrazu, jelikož v druhé dekádě 21. století, kdy si nemalá část diváků tzv. streamuje vysílání do svých tabletů, anebo jej alespoň sleduje na LCD displejích s formátem 16:9, by asi málokdo bez nápovědy našel v novém logu právě jejich obrazovku.

Tento článek však není kritikou grafického ztvárnění loga, což je pochopitelně věc ryze subjektivní, ale spíše zamyšlením, zda je nasazení „nového“ loga prospěšné? Z pohledu strategického budování značky spíše nikoli. Samozřejmě logo a CI je jen jednou z položek seznamu podílejících se na utváření značky, ale jeho častá obměna a kolikrát i protichůdná logika jeho tvorby a používání, tak jak je tomu právě nyní, je vždy rozhodně krokem proti posilování značky jako takové. Je pravdou, že společnost s tak vysokou známostí u cílové skupiny, navíc podporovaná veřejným rozpočtem, jakou beze spory ČT je, si takový redesign a jeho následnou komunikaci může dovolit. Ale z pohledu odpovědného marketéra, obchodního ředitele, nebo majitele společnosti, se nejedná o logický a nutný krok kupředu.

Domnívám se, že daleko rozumnější by bylo soustředit se na rozvoj před pěti lety představeného konceptu a snahu přesvědčit diváka o reálných kvalitách značky ČT, které mohou zvýšit afinitu cílové skupiny. Obzvláště pak v dnešních podmínkách vzrůstající konkurence.

Tímto nechci říct, že obměna loga a CI vůbec je vždy kontraproduktivní, naopak někdy je to krok zcela opodstatněný a potřebný v reakci na vývoj společnosti (firmy i jejího okolí). Ale taková změna není vhodná, pokud je příliš častá a navíc samoúčelná, bez logických konsekvencí, jakými jen těžko může být výročí jmenování do funkce.

Nové logo ČT24 a ČT4 až od příštího roku

Pro úplnost uvádíme, že vizuální styl České televize se měnil v roce 2007-8. Nový vzhled tehdy získaly jednotlivé programy, značka ČT zůstala stejná. Už od nynějška získají sjednocené logo Jednička a Dvojka. Čtyřiadvacítka a Čtyřka, která se nově přejmenuje na ČT sport, budou rebrandovány pravděpodobně až počátkem roku 2013.

Zdroj: ceskatelevize a hpcg

archiv aktualit...