Tvoříme goodwill

Nový projekt HPCG: Marketing 4.0

19/03/2018

HPCG spustila nový projekt, v jehož rámci spolu s dalšími odborníky a podnikateli hledá odpověď na otázku, jaké změny čeká marketing v podmínkách průmyslu 4.0? Jedná se o celoroční projekt, kdy se formou diskuse u kulatého stolu deset průkopníků z akademické sféry i podnikatelské praxe pokusí definovat možnosti marketingu 4.0 a výzvy, které budoucnost postaví před marketéry.

"Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, která stejně jako předchozí revoluce významně promění prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Změny se dotknout celého výrobního procesu, a tedy i oblasti marketingu," předpokládá Petr Hlavatý, zakladající partner české poradenské skupiny HPCG.

HPCG je na trhu etablovaná jako přední konzultační firma se zaměřením na poradesntví v řízení podniku a strategický marketing. Je také známa jako lídr v oblasti vytvráření tržních trendů, není proto divu, že s projektem, který se systematicky věnuje marketingu 4.0, přišla právě HPCG jako první. 

"Marketingu v podmínkách průmyslu 4.0 se zatím nikdo v ČR ani v celosvětově v rozsahu jako my nevěnuje. Dosud vyšly dvě knihy a proběhly dva semináře. Proto jsme se v HPCG rozhodli uspořádat výzkumně vzdělávací projekt na téma marketingu 4.0, do kterého jsme zapojili odborníky z akademické sféry i marketingové a běžné podnikatelské praxe," vysvětlil Petr Hlavatý. 

Hlavatý předpokládá, že se v rámci roční práce společně s ostatními diskutéry u kulatých stolů dobere jak definice pojmu marketing 4.0, analýzy připravenosti firem, tak i specifikaci podmínek pro implementaci marketingu 4.0 do firemní praxe. "Výstupy bychom rádi shrnuli do podoby, která umožní ostatním firmách, studentům a dalším zájemcům čerpat zkušenosti účastníků kulatých stolů a závěry projektu Marketing 4.0 využít pro vlastní účely," zakončil Hlavatý.

Zdroj: HPCG

archiv aktualit...